bijenlinten voor mens en natuur
Een bijenlint is een reeks van min of meer aansluitende bloemrijke landschapselementen ten gunste van bijen. Dat kunnen allerlei lintvormige landschapselementen zijn zoals bermen, dijken en kanaaloevers, maar ook landschapselementen zoals tuinen, parken, tegeltuinen, plantenbakken of plekken met vaste planten in de openbare ruimte. Het begrip bijenlint is hier symbolisch bedoeld. Het kan ook een netwerk van linten in een grote stad zijn, maar ook een structuurloze hoeveelheid elementen zijn die niet te ver van elkaar liggen. Voor de bijen doet de vorm en niet toe.
Het tot stand brengen van een bijenlint is ook het werk van een bijenmakelaar en dat heeft veel gemeen met dat van een groene opbouwwerker. www.groenopbouwwerk.nl