Duurzaamheid
Het tot stand brengen van een bijenlint gebeurt noodzakelijkerwijs met verschillende individuele mensen en belangengroepen. Verschillen in inzicht en van mening spelen hierbij altijd een rol. Verder is er ook bijna altijd een verschil in kennisniveau. Zulke zaken kunnen het proces om tot een bijenlint te komen versterken, maar ook verzwakken.
Voor een bijenlint is het volgende van toepassing: 'baat het niet het schaadt ook niet'. Maar als de middelen beperkt zijn, moet er wel worden nagedacht over de te verwachten resultaten.
Sociale aspecten kunnen worden meegewogen bij besluitvorming over het wel of niet realiseren van een bijenlint. Een collectieve inspanning om dat te realiseren kan de sociale cohesie van de locale bevolking verstevigen.
Het belevingsaspect van een duurzaam bijenlint kan de leefbaarheid van de omgeving verbeteren.
Ook al functioneert het bijenlint niet voor de bijen, dan zeker wel voor de mensen. Het minste dat het voor de bijen oplevert is aandacht van de locale samenleving.
Hoe zit het met de duurzaamheid van het bijenlint? Voor honingbijen is iedere tijdelijke foerageermogelijkheid welkom, maar wilde bijen moeten zich eerst kunnen vestigen en dat kan een aantal jaren duren. Ze houden echter alleen stand als het zogenaamde bijenlint blijft functioneren, dus duurzaam is. Duurzaamheid wordt vooral bepaald door mensen. Hoe meer en hoe intensiever de betrokkenheid/burgerparticipatie des te duurzamer het bijenlint.
De betrokkenheid en burgerparticipatie kan worden vergroot als ook andere sociale en maatschappelijke aspecten een rol spelen en aan een bijenlint worden gekoppeld.