Houtige begroeiingen (Houtige begroeiingen zijn zeer belangrijke componenten van het bijenlint) Top
Sleedoornheg langs een golfbaan in Utrecht (ca. 1995).
 
Sleedoorn langs de spoorbaan ter hoogte van Veenendaal.
 
Brem komt vooral langs spoorwegen en wegbermen voor.
 
Gele kornoelje in Veenendaal (1990-2013).