Grazige bermen ontwikkeld door ecologisch beheer en al dan niet gedeeltelijk ingezaaid Top
Deze bermen in Maastricht zijn door ecologisch beheer tot stand gekomen (ca. 1997).
 
Dit talud is voor 1990 ingezaaid met een zaadmengsel (van eigen geoogd zaad) Sinds die tijd is het als grasland beheerd (Ede).
 
Beide bermen zijn in rond 1990 gedeeltelijk ingezaaid met zelf geoogst zaad. (Links Apeldoorn, rechts Bennekom).
 
Een brede tussenberm in Venlo die is ontwikkeld door ecologisch beheer.
 
Een talud in het centrum van Ede. Is oorspronkelijk in gezaaid met eigen geoogst zaad. Houdt door ecologisch beheer goed stand.
 
Een vlinderberm met een gemaaid wandelpad in Soest (ca. 1997); Door de groei van de bomen zijn de drachtplanten sterk terug gelopen (2013), maar deze teruggang wordt op andere plaatsen weer gecompenseerd.
 
Dit vak metRosa rugosa(rimpelroos) werd jaarlijks gemaaid. hierdoor is een min of meer grazige begroeiing tot ontwikkeling gekomen met spontane vestiging van groot streepzaad (Arnhem, ca. 1992).
 
Stijfhavikskruid komt op deze wijze vaak voor in bermen op de binnenlandse zandgronden.
 
Een stadsberm door boerenwormkruid gedomineerd (Zwolle ca. 1990).
 
Een middenberm met gewoon biggenkruid (Ede ca. 1995).
 
Een polderdijk in Schiedam met onder meer gewone berenklauw.