Bermen ingezaaid met een- en tweejarige en vaak overblijvende soorten. (De bloemrijkdom loopt vaak sterk terug). Lees: Inzaaien alleen is niet voldoemde genoeg
Hier is een mengsel ingezaaid met o.m bleke klaproos, reukeloze kamille, grijskruid en gele ganzenbloem (Veenendaal, ca 1997)
 
Wilde cichorei in Apeldoorn (1992) het heette toen nog geen bijenlint.
 
Grote klaproos en echte kamille (Zoetermeer). Gele kamille (Apeldoorn).
 
Op het bouwterrein van Almere zijn verschillende bijenlinten aan gelegd: hier is korenbloem ingezaaid.
 
Een ingezaaide middenberm in Deventer (ca. 1997).
 
Een ingezaaide groenstrook op het industrieterrein van Ede.
 
Twee ingezaaide afscheidingsstroken met gewoon barbarakruid (links, Voorthuizen) met o.m. grijskruid (rechts in Ede).
 
Hier zijn de taluds ingezaaid met gewoon barbarakruid (bij IJlst).