Ruige bloemrijke oevers en watervegetaties Top
Een nieuwbouwwijk in Barneveld met ingezaaide kattenstaart (ca. 1995).
 
Kattenstaart in het stadspark van Veenendaal, De vegetatie is hier en op veel andere plekken in de stad volledig spontaan. (Veenendaal 2000-2013).
 
Het hekwerk langs een vijver is hier spontaan begroeid met moerasrolklaver (Veenendaal).
 
Een vijvertalud met spontane vestiging van grote kattenstaat en boerenwormkruid (Veenendaal ca. 1998).
 
Een vijverkant met spontane vestiging van koninginnekruid (Breda, ca. 1993).
 
Een oever van een watergang is hier spontaan begroeid met gewone engelwortel. Verderop groeit ook late guldenroede (Hardenberg 2010).
 
Watergentiaan is een plant die in ieder geval door honingbijen en hommels wordt bezocht en kan op veel plaatsen in ons land deel uitmaken van een bijenlint. (Den Bosch ca. 1989).
 
Een spoorsloot met zwanenbloem (Leeuwarden ca. 1995-2000).
 
De steenglooiing van de Nieuwe Waterweg bij Maassluis (ca.2010) met onder meer slangenkruid.
 
In de getijdenzone groeit hier moeraskruiskruid samen met grote kattenstaart (Oud Beijerland 2010).