CHRYSANTENTEELT BEDRIJF 'FIDES'
Voor de planning had ik hier officieel een fulltime kantoorbaan, maar in toptijden moest iedereen, inclusief de directie, in de kassen werken. In de praktijk was het zo, dat ik meestal maar een halve dag op kantoor zat. Bij de planning ging het om 20 tot 30 soorten chrysanten. Alles ging toen nog met de hand. Dat wil zeggen met potlood en gum. Erg ouderwets maar het werkte zeer perfect. Het gevolg was dat ik net zo veel tijd doorbracht in de kassen als op het kantoor.
In de kassen werkten, afhankelijk van het seizoen, ongeveer 20 tot 30 jongeren. Daar had ik veel contact mee. Ik hoorde daar veel dat invloed zou hebben op mijn verdere loopbaan

In die tijd was ik  maatschappelijk sterk geëngageerd. Het HBS-B pakket sloot ik af en ik schreef me in voor een (semi) universitaire studie filosofie en psychologie aan de zogenaamde "Internationale Faculteit".  (Het beginselprogramma van deze onderwijsinstelling luidde: door wetenschappelijke studie bevorderen van de humanitaire prudentie, als voorzichtig omgaan met het medemenselijke in al haar facetten).
Deze opleiding volgde ik twee jaar. In combinatie met het samenwerken met mijn (iets) jongere collega’s bij Fides wilde ik iets sociaals gaan doen. Ik dook zo diep in de studie, dat ik mijn kantoorwerk opgaf en verder in de kassen ging werken. Na twee jaar werken bij Fides ging ik, met ongeveer 40% minder salaris,  2 maanden bij een clubhuis in Leiden werken. Daar ontbrak echter iedere structuur en ik kon er niets mee.

In verband met de Wet voor partiële leerplicht voor werkende jongeren stond in die periode  het vormingswerk volop in de belangstelling. Het betrof in hoofdzaak jongeren uit (zeer) zwak sociale gezinnen en woonbuurten. De jongeren moesten een dag in de week naar school opeen vormingscentrum of een andere opleiding. Werken op een vormingscentrum leek mij wel wat. Ik schreef ruim 20 sollicitatiebrieven. Ik had vier sollicitatie gesprekken. Wonder boven wonder kon ik bij alle vier instellingen aan de slag voor een, voor mijn doen, droomsalaris. Ik was ongeschoold, maar ik kreeg wel het volle pond.