KAPPEN VAN BOMEN AANLEIDING SLUITEN VORMINGSCENTRUM
Het bestuur van het Vormingscentrum in Ede, zat nog aardig vastgebakken aan de Edesche cultuur. Jongens moesten vooral goede huisvaders worden en meisjes zorgzame moeders. Ik had daar totaal andere ideeën over. Ik had het ook over rechten en plichten van werkende jongeren en  legde uit wat cao-s (collectieve arbeidsovereenkomst)en vakbonden waren. We deden rollenspellen over arbeidsconflicten, kortom we maakten de jongeren kritisch en mondig. Deze manier van onderwijs schopte echter zeer tegen het zere been van het bestuur.
De vlam sloeg in de pan toen er tegenover ons gebouw mooie vitale bomen werden omgehakt. Destijds  stonden bomen , misschien veel meer dan nu - 2014 -,volop in de belangstelling). Dat Het omhakken van deze bomen kon ik als ex-hovenier niet onbesproken laten. Dus werd het een gespreksonderwerp bij de jongeren in mijn groep.
De jongeren kwamen spontaan op het idee om spandoeken in de voortuin te plaatsen met  teksten zoals "dag bomen, dag vogels". We zaten aan de drukste weg van Ede dicht bij het station Ede-Wageningen, dus de actie viel enorm op. Een dag later stond er een artikel met een foto in de plaatselijke krant.
Een paar dagen later belde de directeur (Kees Spiering) mij op met de mededeling dat het bestuur mij wilde ontslaan, maar dat hij dat niet zou accepteren. Het gevolg was dat de directeur zelf werd ontslagen. Maar dat moest weer snel worden herroepen omdat er geen juridische basis voor dit ontslag was.
Het stichtingsbestuur greep vervolgens naar een paardenmiddel en sloot het instituut. Het Nationaal Centrum van vormingsinstituten huurde Bakker Schut in voor het voeren van een kort geding waarin het ontslag van het bestuur werd geëist. Wij wonnen deze rechtszaak. Voor de eerste keer in de geschiedenis was een stichtingsbestuur door de rechtbank uit zijn functie ontheven. In hoger beroep werd dat weer ongedaan gemaakt. Maar na 6-7 rechtszittingen vertrokken de bestuursleden "vrijwillig". De laatste handeling die zij verrichten, was mij ontslaan, maar dat werd na een maand door de nieuwe bestuur weer eervol ongedaan gemaakt.
Meer info
Bericht uit een krant Zie ook Kamervragen onder meer gesteld door Wim Meijer
Als spoedig bleek dat het gewoon om een ouderwetse schoolstrijd ging. Voor twee vormingscentra was in Ede geen plaats, dus moest het algemeen centrum verdwijnen.