ZWERFVUIL
Tijdens het Europees Natuurbeschermingsjaar 1995 kwam ook het zwerfvuil geregeld in beeld. Zwerfvuil in het groen of waar dan ook is niet alleen zeer irritant, maar werkt ook kostenverhogend bij het beheer. Ik kon er niet aan ontkomen om daar iets over te zeggen. Teksten en interviews zijn in verschillende tijdschriften en dagbladen gepubliceerd. Het volledige artikel is geplaatst in het tijdschrift Tuin en landschap.
Pag.1
Pag.2
pag.3