Websites
Na dat het boek ' Plantenvademecum voor tuin park en landschap' grotendeels was uitverkocht (2009) startte ik met de website bijenhelpdesk. In het prille begin was het niet meer dan een naamsverandering van de Cd-rom bij het boek. (Groen voor gezondheid, welzijn en biodiversiteit). Op de website werd dat steeds uitgebreid en later verschillende keren opgesplitst.
Bijenmakelaar en zzp-er
Door de website kreeg ik nog meer vragen over bijenbeheer dan voorheen. De meeste vragen werden of worden telefonisch of per e-mail beantwoord. Dat kan niet altijd. Dus werd en wordt ik voor allerlei opdrachten gevraagd. Ik doe dat in beperkte mate want ik wil vooral inhoudelijk bezig zijn. Vanaf ca. 1985 heeft een leger van zeer goedwillende personen mij al geadviseerd om een eigen adviesbureau te beginnen, maar de rompslomp die daar mee gepaard, gaat ten koste van andere inhoudelijke aspecten van mijn vak.
Toen Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken (persbericht: 11-11-2013) met het bericht kwam dat er een 'bijenmakelaar' als nieuwe spil voor kennisoverdracht moest komen. Dacht ik "dat doe ik al 30 jaar: drachtverbetering en kennisoverdracht van wilde bijen, hun levensvoorwaarden en beheer voor bloembezoekende insecten (zie ook groen 71 (2). Het is en vrij beroep en bovendien heb ik daar ook de juiste papieren voor. Niet allen vakinhoudelijk, maar ook voor het sociaal-maatschappelijke vlak. Dus was ik direct de eerste bijenmakelaar van het land. Omdat mijn collega Annemiek van Loon daar ook wel brood is zag starten we de website www.bijenmakelaars.nl
De grootste klus waar we nu aan werken (2014-2015): inventarisatie van de wilde bijen in Amsterdam, beheer adviezen voor beheer van bijen en andere bloembezoekende insecten, gekoppeld aan allerlei sociale acties zoals lezingen workshop"s, veldbezoek met beheerders, acties voor bewoners etc.