Behangersbijen  
Gewone behangersbij T bh Pla
Grote bladsnijder T bh Pla
Lapse behangersbij T bh Pla
Tuinbladsnijder T bh Pla
Bloedbijen T  
Brede dwergbloedbij Pla
Dikkopbloedbij Pla
Gewone dwergbloedbij Pla
Grote bloedbij Pla
Kleine spitstandbloedbij Pla
Pantserbloedbij Pla
Schoffelbloedbij Pla
Groefbijen (Halictus)  
Parkbronsgroefbij T Pla
Roodpotige groefbij T Pla
Groefbijen (Lasioglossum)  
Biggenkruidgroefbij T Pla
Fijngestippelde groefbij Pla
Gewone geurgroefbij T Pla
Gewone franjegroefbij T Pla
Gewone smaragdgroefbij Pla
Glanzende bandgroefbij Pla
Glimmende smaragdgroefbij Pla
Halfglanzende groefbij
Pla
Langkopsmaragdgroefbij T Pla
Matte bandgroefbij Pla
Zesvlekkige groefbij Pla
Hommels  
Aardhommel T Pla
Akkerhommel T Pla
Boomhommel T Pla
Boomkoekoekshommel Pla
Gewone koekoekshommel T Pla
Grote koekoekshommel Pla
Steenhommel T Pla
Tuinhommel T Pla
Tweekleurige koekoekshommel Pla
Veldhommel Pla
Vierkleurige.koekoekshommel Pla
Weidehommel T Pla
Kleine harsbijen  
Kleine harsbij Pla
Klokjesbijen  
Grote klokjesbij T bh Pla
Kleine klokjesbij T bh Pla
Ranonkelbij (T*) bh Pla
Maskerbijen  
Gewone maskerbij T bh Pla
Weidemaskerbij T bh Pla
Kleine tuinmaskerbij T bh Pla
Kortsprietmaskerbij T bh Pla
Resedamaskerbij T bh Pla
Tuinmaskerbij T bh Pla
Metselbijen (Hoplitis)  
Zwartgespoorde houtmetselbij Pla
Metselbijen (Osmia)  
Blauwe metselbij T bh Pla
Gehoornde metselbij T bh Pla
Rosse metselbij T bh Pla
Zwartbronzen houtmetselbij Pla
Mortelbijen  
Lathyrusbij T bh Pla
Pluimvoetbijen  
Pluimvoetbij (T) Pla
Roetbijen  
Grote roetbij Pla
Kleine roetbij T Pla
Sachembijen  
Andoornbij T Pla
Gewone sachembij T (bh) Pla
Kattenkruidbij T Pla
Slobkousbijen  
Bruine slobkousbij Pla
Gewone slobkousbij T Pla
Tronkenbijen  
Tronkenbij T Pla
Tubebijen  
Geelgerande tubebij T bh Pla
Viltbijen  
Bonte viltbij Pla
Gewone viltbij T Pla
Heideviltbij Pla
Wespbijen T  
Bleekvlekwespbij Pla
Geeltipje Pla
Geelzwarte wespbij Pla
Gewone dubbeltand Pla
Gewone wespbij Pla
Heidewespbij Pla
Kortsprietwespbij Pla
Matglanswespbij Pla
Roodharige wespbij Pla
Roodzwarte dubbeltand Pla
Signaalwespbij Pla
Stomptandwespbij Pla
Vroege wespbij Pla
Wolbijen  
Grote wolbij T bh Pla
Zandbijen  
Asbij T Pla
Donkere klaverzandbij Pla
Donkere zomerzandbij Pla
Grasbij T Pla
Grijze rimpelrug T Pla
Grijze zandbij Pla
Heggenrankbij T Pla
Heidezandbij Pla
Kruiskruidzandbij T Pla
Meidoornzandbij T Pla
Roodbuikje Pla
Roodgatje T Pla
Tweekleurige zandbij T Pla
Viltvlekzandbij T Pla
Vosje T Pla
Vroege zandbij Pla
Wimperflankzandbij Pla
Witbaardzandbij T Pla
Witkopdwergzandbij T Pla
Zwartbronzen zandbij T Pla
Zwart-rosse zandbij Pla
Zijdebijen  
Duinzijdebij Pla
Grote zijdebij Pla
Heizijdebij Pla
Klimop zijdebij Pla
Wormkruidbij T Pla
 
Noordoostelijk Brabant
Legenda Terug