de bodem van Noordoostelijk Brabant bestaat, met uitzondering langs de Maas vrijwel volledig uit zand. Heidenvelden komen niet of nauwelijks voor en natte veengebieden even min. Net als Zuidoost Brabant is het landschap weinig verstedelijkt. Het gebied ligt boven Eindhoven en Helmond, loopt langs Den Bosch tot Oss.