Grondsoortenkaart provincie Zeeland Bewerkt naar grondsoortenkaart/Wageningen University & Research
De bodem in Noord-Brabant bestaat voor het overgrote deel uit zand. Langs de Zeeuwse wateren en het noordelijke rivierengebied (Hollands Diep, de Bergse Maas en de Maas) ligt in het westelijk gedeelte een breed kleigebied dat naar het oosten toe sterk versmalt. Het gedeelte dat aan de Maas van Noord-Limburg grenst bestaat voornamelijk uit lichte zavel. In het oosten boven en onder Helenaveen liggen restanten van een uitgestrekt veengebied dat deel uitmaakt van de Peel. De Biesbosch en het Land van Altena passen meer bij Zuid-Holland dan bij de zandige provincie Noord-Brabant.
Het grootste gedeelte van Noord-Brabant is sterk verstedelijkt. Vooral langs de lijn Oss - Roosendaal, Den Bosch - Waalwijk en de lijn Eindhoven - Helmond. Het Peelgebied, Kempenland en het landschap ten zuiden van de lijn Breda - Bergen op Zoom zijn weinig of niet verstedelijkt. Verspreid door de hele provincie is er nog veel natuur waar Noord-Brabant zeer zuinig op is. Daarnaast zijn er heel veel acties om ook buiten de natuurgebieden het landschap en de daarmee samenhangende biodiversiteit te verbeteren.