Zwart- rosse zandbij (Andrena Clarkella) op ook Vlieland
In de Atlas van de Nederlandse bijen wordt de zwart- rosse zandbij niet voor Vlieland opgegeven. Tijdens een midweek op Vlieland (15-18 april 2013) is deze bij ten oosten van de Kroonpolder op het grootste gedeelte van het eiland waargenomen. De natuur was ruim drie weken achter, het was hondenweer voor de wilde bijen en de honingbijen. Maar ze vlogen toch met alle gevolgen van dien. Overal op het eiland lagen veel dode en gestrande hommels. Veel hommels en zandbijen bereikten nog wel de zeer schaars bloeiende wilgen, maar kwamen ook niet meer weg door de knetterharde ijswind en steeds vroeg invallende kou. Veel bijen moesten in de planten overnachten. Op veel plekken tussen het Posthuis en tot voorbij de camping Stortemelk kwam A.clarkella (talrijk) voor. Vanaf de opgewarmde grond probeerden ze steeds weg te vliegen, maar gingen vaak rollenbollend over de grond of werden gezandstraald. Kortom een bijendrama.
 
Habitat: zandpaden vormen misschien het voornaamste habitat op Vlieland. De meeste bijen nestelen aan de randen van zandpaden en open plekjes in de duinen maar niet in de zeereep.
 
Deze bij loopt met de wind in de rug
 
Een bij zet zich schrap in de wind
 
De meeste bijen zaten stil op de grond
 
Deze bij hangt verstijft in een takje struikhei
 
Zwart-rosse zandbij zit hier volledig verstijft in een paardenbloem bij de oude eendenkooi
 
Bij aanraken veert hij iets op, maar vliegt niet weg.
 
Een bij op de met mos begroeide bodem
 
Uitterst sloom wordt hier een nestgang gegraven
 
Gestrande aardhommels midden op de dag op niet bloeiende grauwe wilg; zo hingen ze ook tegen de avond en 's morgens vroeg waren ze ook verstijft in de zeer schaars bloeiende kruipwilgen aan te treffen.