Kleine wolbij
Anthidium punctatum
Bijen met een dubbele rij witte stippen en dwarsvlekken op het achterlijf
Lengte: vr & m 8 - 9 mm
Lees meer
 
 
 

-Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen.-
Vrouwtje: gezicht gewoonlijk zwart; scopa wit, poten grotendeels zwart (in Zuidelijk Europa oranjerood zie plaat); borststuk roodbruin behaard, later verkleurend naar geelbruin.
Mannetje: 7 tergiet rond uitgesneden en met een doorntje in het midden; 1 e tergiet met 1 vlek aan beide zijkanten, 2-5e tergiet met 2 vlekken.
Vliegperiode: eind mei-half augustus
Habitat:schraalgrasland, duinen en ruderale terreinen onder meer spoorwegemplacementen. Tussen 1980 en 1990 veel op het verlaten spoorwegemplacement van Simpelveld daar steeds op gewone rolklaver verder ook NS-/haventerrein Born. In de millingerwaard een mannetje gefotografeerd tussen sikkelklaver, op rivierduintjes. In Nederland vaak gestoorde en dynamische plekken.
Nesten: de bij nestelt in de grond, vooral tussen stenen en los puin. Ze bouwt bijna ronde broedcellen uit plantenharen.
Bloembezoek:onder meer gewone rolklaver en sikkelklaver. Westich (1989) geeft meer soorten op.
Voorkomen in Nederland: vrij zeldzaam in Zuid-Limburg, rivierengebied, de duinen en op Texel.
Koekoeksbijen: niet bekend.
 
 
 
 
 
Kleine wolbij - Anthidium punctatum (m) Terug
 
Kleine wolbij - Anthidium punctatum (m) Terug
 
Kleine wolbij (Mannetje Millingerwaard 17 juli 2013) Terug
 
Kleine wolbij (Kop mannetje, collectiemateriaal Born, haven-/NS-terrein 1986) Terug
 
Kleine wolbij (7 tergiet rond uitgesneden en met een doorntje in het midden) Terug t