Overgangs begroeiingen langs bos en struweel en op dijktaluds
Kalkrijke, lichte minerale gronden.Vaak met wilde marjolein. Voornnamelijk in Zuid-Limburg en op rivier dijken in Midden- en Zuidwest Nederland
Beemdkroon ## Bij
Donderkruid Bij
Echt bitterkruid # 10> Bij
Gewone berenklauwe # 10> Bij
Gewone brunel * Bij
Gewone rolklaver # 10 > Bij
Gewoon duizendblad # 10> Bij
Gewone margriet # 10> Bij
Knolboterbloem ## 10> Bij
Knoopkruid # 10> Bij
Peen-# 10> Bij
Rode klaver # 10> Bij
Scherpe boterbloem ## 10> Bij
Sint Janskruid ± Bij
Veldlathyrus ## ± Bij
Viltig kruiskruid Bij
Vogelwikke ## ± Bij
Wilde marjolein Bij
Grazige zomen langs bosranden, lanen, singels en houtwallen
Kalk- en voedselarme en al dan niet leemhoudende zandige bodems. Voornamelijk op de binnenlandse zandgronden.
Blauwe bosbes ## Bij
Braam 10> Bij
Echte guldenroede # Bij
Gewoon biggenkruid # 10> Bij
Gewoon duizendblad # 10> Bij
Grasklokje ## ± Bij
Grote muur 10> Bij
Rode bosbes ## Bij
Schermhavikskruid # ± Bij
Sint Janskruid ± Bij
Struikhei ## ± Bij
Stijf havikskruid * # Bij
Tormentil 10> Bij
Valse salie H Bij
 
Grazige bosranden----------legenda Terug