Planten van ruigten Terug
  Legenda
Tot ca. 1,5 m hoge kruiden
Op zeer vochtige en natte voedselrijke bodems, meestal langs oevers en waterkanten.
Gewone engelwortel # ± Bij
Gewone smeerwortel H Bij
Grote engelwortel Bij
Grote kattenstaart ## ± Bij
Grote wederik ## Bij
Harig wilgenroosje Bij
Heelblaadjes # 10> Bij
Kale jonker Bij
Koninginnenkruid * Bij
Moerasandoorn # Bij
Moerasrolklaver ± Bij
Vogelwikke ## ± Bij
Watermunt * Bij
Wolfspoot * Bij
Vochtige tot droge, voedselarme tot matig voedselrijke zandige bodems..
Wilgenroosje ## Bij
 
Rhododendron 'praecox'-