Planten met eetbare delen
Het telen van veel eetbare planten is vaak meer een aardigheid dan een noodzaak. Eetbare planten zijn ook goed in te passen in de siertuin en soms zelfs de dominante begroeiing in deze tuinen.Inspirerende voorbeelden daarvan zijn te onder meer te zien in de Boshoeve bij Wolfheze.
Pronkbonen worden door bijen en vlinders bezocht dat is al heel leuk. In Limburg, in het rivieren gebied en niet al te ver daar vandaan onder meer Utrecht, wordt deze plant ook bezocht door lathyrusbij die geheel van vlinderbloemigen afhankelijk is.
Heel veel andere planten met eetbare delen, die niet in de lijst zijn genoemd , worden ook door wilde bijen en honingbijen bezocht. Een overzicht is te vinden via www.bijenplanten.nl