Planten voor bijenhotels
De planten zijn afgestemd op wilde bijen die in de woonomgeving voorkomen.
Enkele 10-tallen soorten wilde bijen nestelen boven de grond in holle stengels of in andere kleine holten in muren, in kevergaten van dood hout en in allerlei andere holten die voor nest gelegenheid kan worden gebruikt. Heel vaak ontbreekt deze nestgelegenheid, maar dat kan door kunstmatige nestgelegenheid worden opgelost.
Dat is vooral van belang voor soorten die volledig afhankelijk zijn van bepaalde planten en soorten die op een beperkt aantal planten vliegen.
Volledig afhankelijk van enkele planten zijn: wormkruidbij, klimopbij, klokjsbijen, klokjesdikpoot, enkele maskerbijen.
Bijen die op een groot aantal plantensoorten vliegen, maar waarvoor nestgelegenheid vaak ontbreekt zijn: enkele behangersbijen, tronkenbij, de meeste maskerbijen, metselbijen en soms sachembijen.
Als de planten waar deze bijen op vliegen in de buurt van de bijenhotels voorkomen is de kans groot dat bijen daar gebruik van gaan maken. Dat kunnen planten in de eigen tuin zijn, bij de buren of in het plantsoen of andere groene plekken dicht bij huis.
Er is een selectie gemaakt van planten die in tuinen goed toepasbaar zijn.