Wilde bij die lathyrus rotundifolia bezoet
Bij gespecialiseerd op vlinderbloemen met een voorkeur voor lathyrus