Wilde bijen die Gewone rolklaver (Lotus corniculatus) bezoeken
Bijen met een sterke voorkeur voor gewone rolklaver
 
 
 
Een niet gespecialiseerde bij die op gewone rolkalver is gefotografeerd

Bijen die gewone rolklaver bezoeken, maar op andere planten of in andere situaties zijn gefotografeerd

Bijen met een voorkeur voor gewone rolklaver
 
 
Bijen gespecialiseerd op vlinderbloemen
 
 
 
 
 
 
 

Overige bijen