Planten die worden bezocht door donkere wilgenzandbij - Andrena apicata
Bomen en heesters inheems