Planten die worden bezocht door ziveren zandbij - Andrena argentata
Inheemse kruidachtige planten toepasbaar als tuinplant
 
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
 
 
 
 
Overige kruidachtige planten
 
 
Bomen en heesters inheems