Planten die worden bezocht door knautiabij - Andrena hatorfiana
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
Knautia bij is in de praktijk vrijwel volledig afhankelijk van Knautia. Beide planten komen voornamelijk voor in Zuid-Limburg en langs het zuidoostelijke gedeelde van de grote rivieren.