Planten die worden bezocht door donkere klaverzandbij - Andrena labialis
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
Bezoekt het meest rode en witte klaver