Planten die worden bezocht door oranje zandbij - Andrena marginata
Bezocht Nederland alleen blaue knoop ##
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen