Planten die worden bezocht door bremzandbij - Andrena ovatula
Heeft een sterke voorkeur voor vlinderbloemigen #
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
 
Overige kruidachtige planten
 
 
 
Heesters inheems