Planten die worden bezocht door geelstaartklaverzandbij - Andrena wilkella
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
Is geheel afhankelijk van (gespecialiseerd op)    vlinderbloemigen #