Planten die worden bezocht door zwarte sachembij - Anthophora retusa
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
Overige kruidachtige planten