Planten die worden bezocht door heidehommel - Bombus humilis
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
 
 
 
 
heesters/dwergheesters inheems