Planten die worden bezocht door boomkoekoekshommel - Bombus norvegicus
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
Overige kruidachtige planten
 
Heesters inheems