Planten die worden bezocht door rode koekoekshommel - Bubus rupestris
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
 
Overige kruidachtige planten