Planten die worden bezocht door vierbandgroefbij - Halictus quadricinctus
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
 
 
 
 
 
 
Overige kruidachtige planten