Planten die worden bezocht door zwartgepoorde houtmetselbij - Hoplitis leucomelana
Inheemse kruidachtige planten toepasbaar als tuinplant
 
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
Overige kruidachtige planten
 
 
Heesters inheems