Planten die worden bezocht door gekielde maskerbij - Hylaeus angustatus
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
 
 
Overige kruidachtige planten
 
 
 
 
Heesters