Planten die worden bezocht door stipmaskerbij - Hylaeus styriacus
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
 
Overige kruidachtige planten