Planten die worden bezocht door glanzende bandgroefbij - Lasioglossum zonulum
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen