Planten die worden bezocht door distelbehangersbij - Megachile ligniseca
Habitat: op zonnige plekken in bossen, bosranden; ook stedelijk gebied (Westrich 1989, 2018).
Inheemse kruidachtige planten toepasbaar als tuinplant
 
 
Uitheemse kruidachtige planten voor tuinen
Brede lathyrus Is een verwildere tuinplant, die zeer waarschijnlijk alleen als verwilderde plant door distelbehangersbij wordt bezocht. In grote tuinen en parken is deze bij vooral in het zuidoosten van het land zeker niet kansloos.
 
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
Beide planten worden zeer waarschijnlijk alleen in Zuid-Limburg en langs de zuidoostelijk oostenlijke rivieren bezocht.
 
 
Overige kruidachtige planten