Planten die worden bezocht door bonte wespbij - Nomada bifasciata
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen