Planten die worden bezocht door knautiawespbij - Nomada armata
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen