Planten die worden bezocht door gewone wespbij - Nomada flava
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
Overige kruidachtige planten
 
 
 
Heesters inheems