Planten die worden bezocht door roodsprietwespbij - Nomada fulvicornis
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
 
 
 
 
Overige kruidachtige planten