Planten die worden bezocht door smalbandwespbij - Nomada goodeniana
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
Overige kruidachtige planten
 
Bomen en heesters inheems
Vliegt zeer waarschijlijk op meer soorten wilgen