Planten die worden bezocht door stomptandwespbij - Nomada striata
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
Overige kruidachtige planten
 
Bomen en heesters inheems