Planten die worden bezocht door gouden slakkenhuisbij - Osimia aurulenta
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
Bezoekt het meest gewone rolklaver
 
 
 
Overige kruidachtige planten