Planten die worden bezocht door kauwende metselbij - Osmia leaiana

Is geheel afhankelijk van (gespecialiseerd op)   composieten #

Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
Verschillende soorten havikskruid
 
 
 
Overige kruidachtige planten