Planten die worden bezocht door zwartbronzen houtmetselbij - Osmia niveata

Is geheel afhankelijk van (gespecialiseerd op)  Composieten #

Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
 
Overige kruidachtige planten
 
 
 
 
Ovedrige kruidachtige planten uitheems