Planten die worden bezocht door boommetselbij - Osmia parientia
Bezoekt voornamelijk gewone rolklaver
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
Dwergheesters inheems