Planten die worden bezocht door grote metselbij - Osmia xanthomelana
Is geheel afhankelijk van (gespecialiseerd op)  vlinderbloemigen #
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen