Planten die worden bezocht door grote roetbij - Panurgus banksianus
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen